DANE OFERTY

  • Typ ofertyPraca stała
  • Pensja: nie podano
  • Firma: Demo SPÓŁKA ZOO
  • Kontakt: DEMO Uzytkownik
  • Telefon: 444555666
  • Język obcy: Nie wymagany
  • Doświadczenie: Nie wymagane

MIEJSCE PRACY

Opis stanowiska
test M
Wysłanie CV do pracodawcy jest jednoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)"